Tổng Công ty Công Nghiệp Dầu Thực Vật Việt Nam - CTCP (UPCoM: VOC)

Vietnam Vegetable Oils Industry Corporation

10,200

300 (+3.03%)
17/01/2020 15:02

Mở cửa10,200

Cao nhất10,200

Thấp nhất10,200

KLGD1,800

Vốn hóa1,242

Dư mua7,900

Dư bán8,100

Cao 52T 15,800

Thấp 52T9,500

KLBQ 52T11,021

NN mua-

% NN sở hữu0.03

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,239

P/E4.42

F P/E4.16

BVPS17,858

P/B0.57

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VOC: KDC ART HAI FLC CTD
Trending: HPG (25.064) - CTG (22.294) - ROS (19.606) - VNM (18.951) - MBB (17.796)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Công Nghiệp Dầu Thực Vật Việt Nam - CTCP