Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (HNX: VNR)

Vietnam National Reinsurance Corporation

18,800

(%)
21/09/2020 15:05

Mở cửa19,100

Cao nhất19,100

Thấp nhất18,800

KLGD3,000

Vốn hóa2,464

Dư mua13,000

Dư bán9,100

Cao 52T 20,400

Thấp 52T15,400

KLBQ 52T4,079

NN mua500

% NN sở hữu28.25

Cổ tức TM1,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,134

P/E8.81

F P/E6.93

BVPS22,559

P/B0.83

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VNR: PGI VNP VNT VNX VNS
Trending: HPG (51.746) - VNM (40.616) - HSG (38.402) - HVN (31.489) - MWG (28.694)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-1.05%

+/- Qua 1 tháng+1.62%

+/- Qua 1 quý-7.65%

+/- Qua 1 năm+3.90%

+/- Niêm yết+227.24%

Cao nhất 52 tuần (19/06/2020)*20,357

Thấp nhất 52 tuần (04/12/2019)*15,381

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,536

KLGD/Ngày (1 tháng)1,465

KLGD/Ngày (1 quý)1,947

KLGD/Ngày (1 năm)4,079

Nhiều nhất 52 tuần (31/12/2019)*322,150

Ít nhất 52 tuần (25/08/2020)*1