Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Khác: VNPT)

Vietnam Posts and Telecommunications Group

Mã xem cùng VNPT: EMS VTP FPT ACB MOBIFONE
Trending: HPG (45.981) - VNM (41.262) - ITA (32.992) - FLC (31.140) - ROS (29.850)