Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Khác: VNPT)

Vietnam Posts and Telecommunications Group

Mã xem cùng VNPT: MOBIFONE VTP MFS VTC VNM
Trending: VNM (32.121) - CTG (26.341) - HPG (25.073) - MBB (25.065) - ROS (24.864)