CTCP Đầu tư Bất động sản Việt Nam (UPCoM: VNI)

Viet Nam Land Investment Corporation

10,000

(%)
26/02/2020 15:04

Mở cửa10,000

Cao nhất10,000

Thấp nhất10,000

KLGD

Vốn hóa104

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 12,900

Thấp 52T8,100

KLBQ 52T365

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-320

P/E-31.25

F P/E52.80

BVPS4,674

P/B2.14

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VNI: DIC SSI TIG TIP VCI
Trending: VNM (34.569) - CTG (30.519) - MBB (26.560) - HPG (25.136) - ROS (21.367)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Bất động sản Việt Nam