CTCP Đầu tư Bất động sản Việt Nam (UPCoM: VNI)

Viet Nam Land Investment Corporation

10,000

(%)
19/02/2020 14:22

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa104

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 12,900

Thấp 52T8,100

KLBQ 52T383

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-320

P/E-31.25

F P/E52.80

BVPS4,674

P/B2.14

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VNI: HANGKHONG VGI OCH PBT PNG
Trending: CTG (30.444) - VNM (30.019) - MBB (27.546) - HPG (26.184) - ROS (24.274)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Bất động sản Việt Nam

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý0%

+/- Qua 1 năm+8.70%

+/- Niêm yết-57.97%

Cao nhất 52 tuần (21/11/2019)*12,900

Thấp nhất 52 tuần (04/04/2019)*8,100

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)83

KLGD/Ngày (1 tháng)32

KLGD/Ngày (1 quý)106

KLGD/Ngày (1 năm)383

Nhiều nhất 52 tuần (25/06/2019)*13,200

Ít nhất 52 tuần (22/11/2019)*2