CTCP Đầu tư Bất động sản Việt Nam (UPCoM: VNI)

Viet Nam Land Investment Corporation

10,800

(%)
25/09/2020 15:02

Mở cửa10,800

Cao nhất10,800

Thấp nhất10,800

KLGD

Vốn hóa112

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 11,000

Thấp 52T7,800

KLBQ 52T115

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-320

P/E-33.75

F P/E57.03

BVPS4,674

P/B2.31

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VNI: STB NKG FLC HVG CTG
Trending: HPG (49.259) - VNM (46.196) - MBB (41.184) - MWG (39.167) - HSG (36.302)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Bất động sản Việt Nam

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý-1.82%

+/- Qua 1 năm+17.02%

+/- Niêm yết-36.25%

Cao nhất 52 tuần (21/11/2019)*11,024

Thấp nhất 52 tuần (18/10/2019)*7,776

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)62

KLGD/Ngày (1 quý)53

KLGD/Ngày (1 năm)116

Nhiều nhất 52 tuần (16/04/2020)*4,729

Ít nhất 52 tuần (22/11/2019)*2