CTCP Du lịch Thành Thành Công (HOSE: VNG)

Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

15,300

100 (+0.66%)
12/08/2020 15:00

Mở cửa15,200

Cao nhất15,300

Thấp nhất15,100

KLGD195,930

Vốn hóa1,488

Dư mua4,940

Dư bán20,610

Cao 52T 22,500

Thấp 52T12,000

KLBQ 52T266,906

NN mua20

% NN sở hữu0.23

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*189

P/E80.42

F P/E42.25

BVPS12,191

P/B1.26

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VNG: VINAGAME DAH SBT VTR GEG
Trending: HPG (68.001) - VNM (45.848) - MWG (33.601) - HVN (33.420) - VN30F1M (26.996)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Du lịch Thành Thành Công

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+7.75%

+/- Qua 1 tháng-6.99%

+/- Qua 1 quý+11.68%

+/- Qua 1 năm-15.70%

+/- Niêm yết-18.17%

Cao nhất 52 tuần (01/11/2019)*22,500

Thấp nhất 52 tuần (24/03/2020)*12,000

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)203,815

KLGD/Ngày (1 tháng)186,615

KLGD/Ngày (1 quý)201,871

KLGD/Ngày (1 năm)266,906

Nhiều nhất 52 tuần (04/12/2019)*827,960

Ít nhất 52 tuần (27/07/2020)*101,720