CTCP Du lịch Thành Thành Công (HOSE: VNG)

Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company

15,150

150 (+1%)
18/09/2020 15:00

Mở cửa15,000

Cao nhất15,250

Thấp nhất14,900

KLGD206,560

Vốn hóa1,474

Dư mua6,390

Dư bán37,260

Cao 52T 22,500

Thấp 52T12,000

KLBQ 52T259,621

NN mua-

% NN sở hữu0.44

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*189

P/E79.37

F P/E41.69

BVPS12,191

P/B1.24

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VNG: DAH NVT VINAGAME HOT GEG
Trending: HPG (51.235) - VNM (40.765) - HSG (37.212) - HVN (31.859) - MWG (28.959)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Du lịch Thành Thành Công