Tài khoản của bạn đang bị giới hạn quyền xem, số liệu sẽ hiển thị giá trị ***. Vui lòng Nâng cấp để sử dụng. Tắt thông báo
Hướng dẫn sử dụng

Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán Việt Nam VNAA (Khác: VNAA)

Vietnam VNAA Accounting & Auditing Co., Ltd

Trending: NVL (124,485) - HPG (90,436) - DIG (67,187) - CEO (66,341) - VIC (56,763)
ĐVT: Triệu đồng
ĐVT: Triệu đồng
HOSE | HNX | UPCoM | OTC Tổng số công ty: 0

Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán Việt Nam VNAA

Tên đầy đủ: Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán Việt Nam VNAA

Tên tiếng Anh: Vietnam VNAA Accounting & Auditing Co., Ltd

Tên viết tắt:VNAA

Địa chỉ: 175 Giảng Võ - Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội

Người công bố thông tin:

Điện thoại: (84.24) 3736 7659 - 2243 0786

Fax: (84.24) 3736 7622

Email:vaa@vnn.vn

Website:https://vnaa.com.vn

Sàn giao dịch: Khác

Nhóm ngành: Dịch vụ chuyên môn, khoa học và công nghệ

Ngành: Dịch vụ pháp lý

Ngày niêm yết:

Vốn điều lệ:

Số CP niêm yết:

Số CP đang LH:

Trạng thái: Công ty đang hoạt động

Mã số thuế:

GPTL:

Ngày cấp:

GPKD:

Ngày cấp:

Ngành nghề kinh doanh chính:

- Kiểm toán báo cáo tài chính
- Kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế và dịch vụ quyết toán thuế
- Kiểm toán hoạt động
- Kiểm toán tuân thủ
- Kiểm toán nội bộ
- Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành ( kể cả báo cáo tài chính hàng năm)
- Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án
- Kiểm toán thông tin tài chính
- Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thoả thuận trước
- Kiểm toán các Báo cáo Tài chính
- Kiểm toán hoạt động các Dự án
- Hướng dẫn áp dụng chế độ kế toán-tài chính
- Xây dựng các mô hình tổ chức bộ máy-tổ chức công tác kế toán
- Mở, ghi sổ kế toán và lập các Báo cáo Tài chính
- Hướng dẫn xắp xếp chứng từ kế toán
- Tư vấn tài chính
- Tư vấn nguồn nhân lực
- Tư vấn quản lý
- Tư vấn quyết toán tài chính và quyết toán vốn đầu tư
- Tư vấn lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành
- Tư vấn về định giá tài sản
- Tư vấn đánh giá hiệu quả các phương án đầu tư
- Tư vấn cố phần hoá, sáp nhập và giải thể doanh nghiệp
- Các dịch vụ tư vấn liên quan đến tài chính
- Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà thầu và các loại thuế khác
- Cung cấp hướng dẫn các qui định về luật thuế Việt Nam
- Giúp các doanh nghiệp làm rõ các chính sách thuế áp dụng riêng biệt đối với đơn vị mình
- Các loại dịch vụ tư vấn khác liên quan đến thuế
- Tổ chức các khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng, bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, kiểm toán nội bộ, quản trị doanh nghiệp, ứng dụng tin học trong công tác kế toán
- Hỗ trợ tuyển dụng nhân viên
- Tư vấn giải pháp xây dựng hệ thống thông tin tài chính kế toán phục vụ quản lý và điều hành
- Hỗ trợ các lập trình viên trong việc hiểu biết về tài chính, kế toán và kiểm toán
- Đào tạo và hướng dẫn sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tài chính kế toán và kiểm toán

  Chỉ tiêuĐơn vị
  Giá chứng khoánVNĐ
  Khối lượng giao dịchCổ phần
  Tỷ lệ NN nắm giữ, Tỷ suất cổ tức%
  Vốn hóaTỷ đồng
  Thông tin tài chínhTriệu đồng
  EPS, BVPS, Cổ tức TMVNĐ
  P/E, F P/E, P/BLần
  ROS, ROA, ROE%
  1. Kỳ kế toán cho năm CPH được tính từ ngày thành lập công ty.
  2. F P/E: Tính toán dựa trên số liệu lợi nhuận kế hoạch do DN công bố
  3. Đồ thị giá 3 tháng/6 tháng/12 tháng được vẽ bằng dữ liệu điều chỉnh.
  * Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.