CTCP Vimeco (HNX: VMC)

Vimeco JSC

9,800

200 (+2.08%)
05/06/2020 15:03

Mở cửa9,500

Cao nhất9,800

Thấp nhất9,500

KLGD7,200

Vốn hóa196

Dư mua27,400

Dư bán8,100

Cao 52T 15,500

Thấp 52T9,200

KLBQ 52T12,351

NN mua-

% NN sở hữu2.96

Cổ tức TM1,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*479

P/E20.04

F P/E4.35

BVPS18,528

P/B0.53

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VMC: HTI NT2 SWC PPC SHB
Trending: HPG (54.733) - VNM (42.364) - MBB (39.076) - MWG (38.275) - ROS (38.203)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vimeco