CTCP Vinalines Logistics - Việt Nam (UPCoM: VLG)

Vinalines Logistics - Viet Nam JSC

3,400

-600 (-15%)
13/08/2020 15:01

Mở cửa3,800

Cao nhất3,800

Thấp nhất3,400

KLGD7,100

Vốn hóa48

Dư mua500

Dư bán7,700

Cao 52T 6,000

Thấp 52T3,400

KLBQ 52T930

NN mua-

% NN sở hữu0.28

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*135

P/E29.63

F P/E3.55

BVPS11,261

P/B0.30

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VLG: KBC VCI VLC VNM VOC
Trending: HPG (63.829) - VNM (45.436) - HVN (32.417) - MWG (32.401) - VN30F1M (27.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vinalines Logistics - Việt Nam

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-15%

+/- Qua 1 tháng-5.56%

+/- Qua 1 quý-29.17%

+/- Qua 1 năm-23.48%

+/- Niêm yết-36.27%

Cao nhất 52 tuần (05/03/2020)*6,000

Thấp nhất 52 tuần (13/08/2020)*3,400

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,183

KLGD/Ngày (1 tháng)954

KLGD/Ngày (1 quý)1,454

KLGD/Ngày (1 năm)930

Nhiều nhất 52 tuần (10/04/2020)*22,400

Ít nhất 52 tuần (19/08/2019)*20