CTCP Vinalines Logistics - Việt Nam (UPCoM: VLG)

Vinalines Logistics - Viet Nam JSC

4,600

(%)
05/06/2020 15:01

Mở cửa4,600

Cao nhất4,600

Thấp nhất4,600

KLGD

Vốn hóa65

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 6,000

Thấp 52T4,200

KLBQ 52T1,000

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*135

P/E34.07

F P/E4.09

BVPS11,454

P/B0.40

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VLG: GMD VGI VGT VINACHEM VLA
Trending: HPG (54.733) - VNM (42.364) - MBB (39.076) - MWG (38.275) - ROS (38.203)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vinalines Logistics - Việt Nam

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-4.17%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý-23.33%

+/- Qua 1 năm+3.53%

+/- Niêm yết-13.78%

Cao nhất 52 tuần (05/03/2020)*6,000

Thấp nhất 52 tuần (09/04/2020)*4,200

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)760

KLGD/Ngày (1 tháng)239

KLGD/Ngày (1 quý)829

KLGD/Ngày (1 năm)1,004

Nhiều nhất 52 tuần (22/07/2019)*23,400

Ít nhất 52 tuần (19/08/2019)*20