CTCP Vinalines Logistics - Việt Nam (UPCoM: VLG)

Vinalines Logistics - Viet Nam JSC

3,500

100 (+2.94%)
27/11/2020 15:01

Mở cửa3,500

Cao nhất3,500

Thấp nhất3,500

KLGD1,400

Vốn hóa50

Dư mua3,800

Dư bán2,000

Cao 52T 6,000

Thấp 52T3,000

KLBQ 52T1,167

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*135

P/E25.32

F P/E6.07

BVPS11,302

P/B0.31

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VLG: ALS TCL VIC VNT SDD
Trending: HPG (112.728) - VNM (45.802) - HSG (43.355) - TCB (40.980) - MBB (35.612)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vinalines Logistics - Việt Nam
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.