CTCP Vinalines Logistics - Việt Nam (UPCoM: VLG)

Vinalines Logistics - Viet Nam JSC

3,400

(%)
14/08/2020 15:02

Mở cửa3,400

Cao nhất3,400

Thấp nhất3,400

KLGD

Vốn hóa48

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 6,000

Thấp 52T3,400

KLBQ 52T930

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*135

P/E25.24

F P/E3.03

BVPS11,261

P/B0.30

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VLG: DHA DAT DC2 ACV AMV
Trending: HPG (60.080) - VNM (43.336) - MWG (32.705) - HVN (32.151) - VN30F1M (27.106)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vinalines Logistics - Việt Nam