CTCP Vinalines Logistics - Việt Nam (UPCoM: VLG)

Vinalines Logistics - Viet Nam JSC

4,600

(%)
26/05/2020 15:01

Mở cửa4,600

Cao nhất4,600

Thấp nhất4,600

KLGD

Vốn hóa65

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 6,000

Thấp 52T4,200

KLBQ 52T1,014

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*135

P/E34.07

F P/E4.09

BVPS11,454

P/B0.40

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VLG: VGI VOS VTP SGP TCB
Trending: HPG (68.867) - MWG (53.972) - VNM (52.923) - HVN (40.878) - FPT (38.058)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vinalines Logistics - Việt Nam