CTCP Vinalines Logistics - Việt Nam (UPCoM: VLG)

Vinalines Logistics - Viet Nam JSC

4,000

(%)
07/08/2020 15:01

Mở cửa4,000

Cao nhất4,000

Thấp nhất4,000

KLGD

Vốn hóa57

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 6,000

Thấp 52T3,500

KLBQ 52T929

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*135

P/E29.63

F P/E3.55

BVPS11,261

P/B0.36

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VLG: ASP BIC CLL DNA E1VFVN30
Trending: HPG (67.647) - VNM (46.791) - MWG (35.551) - HVN (33.459) - FPT (26.773)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vinalines Logistics - Việt Nam