Tổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam - CTCP (UPCoM: VLC)

Vietnam Livestock Corporation JSC

27,200

-400 (-1.45%)
29/05/2020 15:02

Mở cửa28,000

Cao nhất28,000

Thấp nhất27,100

KLGD25,420

Vốn hóa1,716

Dư mua96,680

Dư bán26,680

Cao 52T 28,900

Thấp 52T14,800

KLBQ 52T15,656

NN mua-

% NN sở hữu1.27

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,342

P/E20.56

F P/E12.01

BVPS21,925

P/B1.24

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VLC: DBC GTN HPG VNM SHB
Trending: HPG (63.996) - VNM (48.124) - MWG (45.178) - HVN (40.438) - FPT (33.860)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam - CTCP

Sự kiện sắp diễn ra