Tổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam - CTCP (UPCoM: VLC)

Vietnam Livestock Corporation JSC

25,500

-100 (-0.39%)
04/06/2020 15:02

Mở cửa26,200

Cao nhất26,400

Thấp nhất25,400

KLGD211,030

Vốn hóa1,609

Dư mua41,970

Dư bán37,970

Cao 52T 28,300

Thấp 52T14,700

KLBQ 52T17,261

NN mua200

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,342

P/E19.49

F P/E11.38

BVPS21,925

P/B1.16

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VLC: DBC GTN ITA VNM HPG
Trending: HPG (55.055) - VNM (42.025) - MWG (38.957) - MBB (36.806) - HVN (36.758)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam - CTCP