CTCP Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa (UPCoM: VLB)

BIEN HOA BUILDING MATERIALS PRODUCTION AND CONSTRUCTION JSC

32,900

1,000 (+3.13%)
26/02/2020 15:04

Mở cửa32,900

Cao nhất32,900

Thấp nhất32,900

KLGD100

Vốn hóa1,541

Dư mua7,500

Dư bán6,800

Cao 52T 38,500

Thấp 52T26,800

KLBQ 52T1,914

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,471

P/E12.90

F P/E15.35

BVPS13,752

P/B2.39

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VLB: KSB FLC DRH NTW PGV
Trending: VNM (33.732) - CTG (29.034) - MBB (25.868) - HPG (25.253) - ROS (22.692)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa