CTCP Hàng không Vietjet (HOSE: VJC)

Vietjet Aviation Joint Stock Company

134,000

1,800 (+1.36%)
23/08/2019 15:00

Mở cửa132,300

Cao nhất134,000

Thấp nhất132,200

KLGD1,709,500

Vốn hóa72,576

Dư mua15,890

Dư bán4,550

Cao 52T 153,400

Thấp 52T109,500

KLBQ 52T680,746

NN mua1,640

% NN sở hữu18.92

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*9,850

P/E13.42

F P/E11.51

BVPS28,845

P/B4.65

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VJC: VNM VIC HVN HPG FPT
Trending: MWG (26.245) - VNM (25.754) - HPG (24.303) - FPT (21.272) - VGI (16.992)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Hàng không Vietjet

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+2.68%

+/- Qua 1 tháng+0.90%

+/- Qua 1 quý+11.76%

+/- Qua 1 năm-9.70%

+/- Niêm yết+160.70%

Cao nhất 52 tuần (30/08/2018)*153,400

Thấp nhất 52 tuần (08/04/2019)*109,500

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,062,322

KLGD/Ngày (1 tháng)799,350

KLGD/Ngày (1 quý)668,874

KLGD/Ngày (1 năm)681,256

Nhiều nhất 52 tuần (23/08/2019)*1,709,500

Ít nhất 52 tuần (08/01/2019)*226,650