CTCP Chứng khoán IB (HNX: VIX)

IB Securities Joint Stock Company

5,000

(%)
27/03/2020 15:04

Mở cửa4,800

Cao nhất5,000

Thấp nhất4,700

KLGD40,904

Vốn hóa581

Dư mua10,296

Dư bán42,396

Cao 52T 7,800

Thấp 52T4,900

KLBQ 52T19,365

NN mua-

% NN sở hữu1.05

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,038

P/E4.82

F P/E2.65

BVPS12,236

P/B0.41

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VIX: ART ASM TDG SHS FLC
Trending: VNM (72.898) - VCB (55.409) - MWG (53.714) - HVN (53.179) - VIC (42.735)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Chứng khoán IB

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
20/03/2019Cá nhân nước ngoài43,7190.04Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước70,840,65570.16
Tổ chức nước ngoài1,328,4791.32
Tổ chức trong nước28,751,73028.48
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
26/03/2018CĐ nước ngoài10,795,57314.67Chart cơ cấu sở hửu
CĐ trong nước62,809,00785.33
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
29/03/2017CĐ nước ngoài14,006,01319.98Chart cơ cấu sở hửu
CĐ trong nước56,094,15280.02