CTCP Chứng khoán IB (HNX: VIX)

IB Securities Joint Stock Company

4,900

(%)
09/04/2020 15:02

Mở cửa4,900

Cao nhất4,900

Thấp nhất4,900

KLGD58,600

Vốn hóa569

Dư mua49,800

Dư bán42,800

Cao 52T 7,800

Thấp 52T4,900

KLBQ 52T21,098

NN mua-

% NN sở hữu1.05

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,038

P/E4.72

F P/E2.60

BVPS12,236

P/B0.40

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VIX: TDG ART ASM TIG SHS
Trending: MWG (77.824) - VNM (62.371) - HVN (61.930) - VCB (50.355) - VIC (43.692)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Chứng khoán IB

Cơ cấu lao động

31/12/2018

31/12/2018 31/12/2018

31/12/2017 31/12/2017

31/12/2016 31/12/2016

31/12/2015 31/12/2015

31/12/2014 31/12/2014

31/12/2013 31/12/2013

31/12/2012 31/12/2012

30/09/2009 30/09/2009