- Môi giới chứng khoán
- Tự doanh chứng khoán
- Lưu ký chứng khoán
- Tư vấn đầu tư chứng khoán...

Đại diện theo pháp luật

• Họ và tênMr. Nguyễn Hòa Bình
• Chức vụTổng Giám đốc
• Số CMND
• Thường trú

Đại diện công bố thông tin

• Họ và tênMr. Nguyễn Hòa Bình
• Chức vụTổng Giám đốc
• Điện thoại(84.8) 38211446

Thông tin thành lập

Loại hình công tyCông ty chứng khoán
Giấy phép thành lập54/UBCK - GPHÐKD
Giấy phép Kinh Doanh
Mã số thuế
Mốc lịch sử
- CTy được UBCKNN cấp giấy phép thành lập và hoạt động vào ngày 29/12/2006
- Ngày 09/12/2013: Chính thức sáp nhập vào CTCP Chứng Khoán MB
Trụ sở chính
• Địa chỉTầng 3 - VIT Tower - 519 Kim Mã - Q.Ba Đình - Tp.Hà Nội
• Điện thoại(84.24) 2220 8800
• Fax(84.24) 2220 8866
• Emailservice@navis.com.vn
• Websitehttp://www.vitse.vn/
Văn phòng đại diện
Tầng 3 - Tòa nhà VIT Tower - Số 519 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 2208800
Fax: (84.4) 2208866