CTCP Thép Việt Ý (HOSE: VIS)

Vietnam – Italy Steel Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

25,900

(%)
17/05/2019 15:00

Mở cửa25,900

Cao nhất25,900

Thấp nhất25,900

KLGD

Vốn hóa1,912

Dư mua80

Dư bán2,990

Cao 52T 34,200

Thấp 52T22,600

KLBQ 52T28,527

NN mua-

% NN sở hữu74.92

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS-4,419

P/E-5.86

F P/E-19.95

BVPS9,260

P/B2.80

Mã xem cùng VIS: HPG HSG NKG TIS POM
Trending: VNM (22.127) - HPG (15.889) - QNS (14.683) - MWG (14.583) - HVN (14.009)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thép Việt Ý