CTCP Thép Việt Ý (HOSE: VIS)

Vietnam – Italy Steel Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

23,200

(%)
26/02/2020 15:00

Mở cửa23,200

Cao nhất23,200

Thấp nhất23,200

KLGD

Vốn hóa1,713

Dư mua1,680

Dư bán50

Cao 52T 28,100

Thấp 52T12,300

KLBQ 52T11,237

NN mua-

% NN sở hữu74.13

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-2,962

P/E-7.83

F P/E-18.09

BVPS6,753

P/B3.44

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VIS: HPG VCB TNG TIS DCS
Trending: VNM (34.569) - CTG (30.519) - MBB (26.560) - HPG (25.136) - ROS (21.367)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thép Việt Ý