CTCP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu (UPCoM: VIR)

Vung Tau Intourco Resort JSC

11,000

(%)
23/09/2020 15:01

Mở cửa11,000

Cao nhất11,000

Thấp nhất11,000

KLGD

Vốn hóa91

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 11,000

Thấp 52T8,500

KLBQ 52T15

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,021

P/E10.77

F P/E13.94

BVPS11,913

P/B0.92

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VIR: GVR VHM VIH VIM
Trending: HPG (53.301) - VNM (44.297) - HSG (38.074) - MWG (33.029) - MBB (32.182)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu