CTCP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu (UPCoM: VIR)

Vung Tau Intourco Resort JSC

11,000

(%)
21/02/2020 12:46

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa91

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 11,000

Thấp 52T8,500

KLBQ 52T16

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*972

P/E11.32

F P/E13.94

BVPS11,492

P/B0.96

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VIR: ACB D2D STB
Trending: VNM (30.394) - CTG (26.792) - MBB (26.173) - ROS (26.015) - HPG (25.623)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu