CTCP Vận tải Xăng dầu Vipco (HOSE: VIP)

Vietnam Petroleum Transport Joint Stock Company

5,500

-50 (-0.90%)
12/08/2020 15:00

Mở cửa5,550

Cao nhất5,550

Thấp nhất5,450

KLGD55,960

Vốn hóa360

Dư mua24,800

Dư bán10,790

Cao 52T 5,700

Thấp 52T3,600

KLBQ 52T76,899

NN mua200

% NN sở hữu5.08

Cổ tức TM2,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*298

P/E18.62

F P/E6.98

BVPS16,986

P/B0.32

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VIP: YBM ROS SHI VTO DNM
Trending: HPG (68.001) - VNM (45.848) - MWG (33.601) - HVN (33.420) - VN30F1M (26.996)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vận tải Xăng dầu Vipco

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+0.92%

+/- Qua 1 tháng+10.20%

+/- Qua 1 quý+20.83%

+/- Qua 1 năm+20.35%

+/- Niêm yết-59%

Cao nhất 52 tuần (30/07/2020)*5,700

Thấp nhất 52 tuần (31/03/2020)*3,602

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)179,588

KLGD/Ngày (1 tháng)195,677

KLGD/Ngày (1 quý)158,812

KLGD/Ngày (1 năm)76,899

Nhiều nhất 52 tuần (29/07/2020)*740,760

Ít nhất 52 tuần (20/12/2019)*10