Trending: VNM (32,121) - CTG (26,341) - HPG (25,073) - MBB (25,065) - ROS (24,864)
Unit: Million Dong
Loading...
Unit: Million Dong
05/30/2012Resolution of 2012 Annual Shareholders Meeting
04/06/2012Audited FS 2011

Multimodal Transport JSC No.6

Name: Multimodal Transport JSC No.6

Abbreviation:VIETRANSTIMEX 6

Address: 38 Lê Văn Linh - P.12 - Q.4 - Tp.Hồ Chí Minh

Telephone: (84.28) 5401 0749

Fax: (84.28) 5401 0751

Email:vietranstimex6@gmail.com

Website:http://vietranstimex6.com.vn

Exchange: OTC

Sector: Transportation and Warehousing

Industry: Support Activities for Transportation

Listing date:

Chartered capital: 13,400,220,000

Listed shares: 1,340,022

Shares outstanding: 1,340,022

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date:

Business license: 3203000004

Issued date: 04/09/2000

Main business scope:

- Kinh doanh vận tải hàng siêu trường, siêu trọng, hàng XNK bằng đường biển, đường bộ trong và ngoài nước.
- Dịch vụ vận tải đa phương thức.
- Kinh doanh vật tư phụ tùng, nhiên liệu xăng dầu và vật liệu xây dựng.
- Đại lý và môi giới hàng hải.
- Khai thuê hải quan.
- Dịch vụ tư vấn kỹ thuật và sửa chữa tàu biển.
- Dịch vụ hỗ trợ hàng hải gồm: xếp dỡ hàng hoá, lưu kho bãi và cho thuê kho bãi, trạm làm hàng container, kiểm kiện giao nhận hàng hoá.
- Vận tải và dich vụ hàng hoá bằng đường sông, chuyển tải hàng hoá bằng đường thủy nội địa.
- Dịch vụ cảng gồm Hoa tiêu, lai dắt và hỗ trợ kéo tàu biển, cung cấp thực phẩm, dầu nước, thu gom đổ rác và xử lý nước la canh thải; dich vụ cảng vụ, bảo đảm hàng hải, dịch vụ khai thác trên bờ cần thiết cho hoạt động con tàu kể cả cung cấp thông tin liên lạc, nước và điện công cộng, sửa chữa khẩn cấp trang thiết bị, dịch vụ neo đậu và cập cầu cảng.

- Công ty CP vận tải đa phương thức 6 được thành lập theo quyết định số 3808/1999/QĐ-BGTVT ngày 30/12/1999 của Bộ Giao thông Vận tải.
- Tiền thân là Xí nghiệp vận tải biển II, trực thuộc Công ty dịch vụ vận tải II - Bộ Giao thông vận tải.
- Năm 2000, với xu thế phát triển của nền kinh tế thị trường nhằm hội nhập với kinh tế thế giới, Công ty dịch vụ vận tải II tiến hành cổ phần hóa Xí nghiệp vận tải biển II và thành lập Công ty cổ phần với tên gọi đầu tiên là Công ty CP vận tải biển II.
- Đến 06/2004, Công ty CP vận tải biển II được đổi tên thành Công ty CP vận tải đa phương thức 6.
- Hiện nay, Công ty CP vận tải đa phương thức 6 là công ty đại chúng được tổ chức theo Luật doanh nghiệp Việt nam và hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển và vận tải sông. Đặc biệt, chuyên vận chuyển hàng dự án, các thiết bị siêu trường siêu trọng trong và ngoài nước.

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.