View with VICOSA: MSN VIC VIN VNM
Trending: VNM (21,015) - MWG (16,608) - QNS (15,532) - HPG (15,388) - PLX (14,531)
01/03/2018Regulations 2016
01/03/2018Information Disclosure from companies
01/03/2018Audited FS 2016
07/29/2015Audited Parent Company FS 2012
07/29/2015Audited Parent Company FS 2013

Name:

Abbreviation:VICOSA

Address: Số 55A Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Telephone: (84.203) 362 5912

Fax: (84.203) 381 2980

Email:

Website:#

Exchange: OTC

Sector: Transportation and Warehousing

Industry: Water Transportation

Listing date:

Chartered capital: 45,510,900,000

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code: 5700470698

Establishment license: 09/QĐ-HĐQT

Issued date: 07/21/2006

Business license: 5700470698

Issued date: 11/12/2003

Main business scope:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải; Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương; Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; Điều hành tour du lịch; Kho bãi và vật liệu hàng hóa...

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.