Tài khoản của bạn đang bị giới hạn quyền xem, số liệu sẽ hiển thị giá trị ***. Vui lòng Nâng cấp để sử dụng. Tắt thông báo
Hướng dẫn sử dụng

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (HOSE: VIB)

Vietnam International Commercial Joint Stock Bank

19,150

200 (+1.06%)
04/12/2023 15:00

Mở cửa19,150

Cao nhất19,200

Thấp nhất19,000

KLGD8,280,100

Vốn hóa48,579.86

Dư mua506,300

Dư bán726,800

Cao 52T 21,700

Thấp 52T14,300

KLBQ 52T4,584,810

NN mua-

% NN sở hữu20.50

Cổ tức TM1,500

T/S cổ tức0.08

Beta1.04

EPS4,018

P/E4.72

F P/E4.58

BVPS14,207

P/B1.33

Chỉ số tài chính ngày gần nhất, EPS theo BCTC 4 quý gần nhất
Mã xem cùng VIB: MBB ACB HPG TCB SHB
Trending: NVL (101,802) - HPG (90,149) - DIG (62,490) - CEO (56,923) - HAG (52,150)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam được thành lập năm 1996. Ngân hàng được thành lập nhằm thực hiện các giao dịch ngân hàng gồm huy động và nhận tiền gửi ngắn hạn, trung hạn và dài hạn từ các tổ chức và cá nhân; cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với các tổ chức và cá nhân trên cơ sở tính chất và khả năng nguồn vốn của Ngân hàng; thực hiện các giao dịch ngoại tệ, các dịch vụ tài trợ thương mại quốc... Xem thêm