Tập đoàn Dệt May Việt Nam (UPCoM: VGT)

Vietnam National Textile & Garment Group

8,000

(%)
01/10/2020 10:57

Mở cửa8,100

Cao nhất8,100

Thấp nhất8,000

KLGD33,200

Vốn hóa4,000

Dư mua311,600

Dư bán257,600

Cao 52T 8,800

Thấp 52T5,600

KLBQ 52T153,342

NN mua-

% NN sở hữu13.03

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*885

P/E9.04

F P/E10.48

BVPS16,376

P/B0.49

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VGT: BSR AAA DPM OIL VNM
Trending: VNM (59.937) - HPG (51.587) - MBB (42.156) - STB (40.834) - HSG (39.083)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tập đoàn Dệt May Việt Nam