CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE (HNX: VGS)

Vietnam Germany Steel Pipe JSC

7,100

300 (+4.41%)
03/04/2020 15:05

Mở cửa6,800

Cao nhất7,400

Thấp nhất6,800

KLGD13,080

Vốn hóa299

Dư mua16,820

Dư bán16,720

Cao 52T 10,500

Thấp 52T6,300

KLBQ 52T17,763

NN mua-

% NN sở hữu1.59

Cổ tức TM250

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,575

P/E4.32

F P/E4.41

BVPS16,459

P/B0.43

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VGS: HPG HHS PVS MBB VNM
Trending: MWG (56.458) - VNM (55.803) - HVN (46.184) - VCB (43.646) - VIC (36.784)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE