CTCP Vinafco (UPCoM: VFC)

Vinafco Joint Stock Corporation

12,300

(%)
18/09/2020 15:02

Mở cửa12,300

Cao nhất12,300

Thấp nhất12,300

KLGD

Vốn hóa416

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 13,500

Thấp 52T9,300

KLBQ 52T259

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM1,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*821

P/E14.92

F P/E27.03

BVPS15,829

P/B0.78

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VFC: CET DNM FMC IDI NAF
Trending: HPG (51.235) - VNM (40.765) - HSG (37.212) - HVN (31.859) - MWG (28.959)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vinafco

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+10.81%

+/- Qua 1 tháng+2.50%

+/- Qua 1 quý+2.50%

+/- Qua 1 năm+17.14%

+/- Niêm yết+340.07%

Cao nhất 52 tuần (11/12/2019)*13,500

Thấp nhất 52 tuần (27/09/2019)*9,300

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)120

KLGD/Ngày (1 tháng)37

KLGD/Ngày (1 quý)144

KLGD/Ngày (1 năm)260

Nhiều nhất 52 tuần (13/01/2020)*10,200

Ít nhất 52 tuần (26/08/2020)*1