CTCP Vinafco (UPCoM: VFC)

Vinafco Joint Stock Corporation

10,600

(%)
24/09/2020 15:01

Mở cửa10,600

Cao nhất10,600

Thấp nhất10,600

KLGD

Vốn hóa358

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 13,500

Thấp 52T9,300

KLBQ 52T261

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM1,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*821

P/E12.91

F P/E23.39

BVPS15,829

P/B0.67

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VFC: DXP VFG PET TNA VCR
Trending: HPG (51.533) - VNM (46.727) - MBB (40.411) - MWG (37.410) - HSG (37.076)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vinafco