(Other: VFAAudit)

Open

High

Low

Vol

Market Cap.

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High

52Wk Low

52Wk Avg Vol

Frgn Buy

Frgn Owned(%)

Dividend

Dividend Yield

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS in the company's latest annual Financial Statement Latest financial ratios: Close price and outstanding shares of last trading day
Trending: HPG (132,340) - VNM (121,027) - ROS (101,778) - MBB (101,507) - TCB (98,709)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
- Kiểm toán Báo cáo tài chính
- Kiểm toán Báo cáo tài chính vì mục đích thuế và dịch vụ quyết toán thuế
- Kiểm toán hoạt động
- Kiểm toán tuân thủ
- Kiểm toán nội bộ
- Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành
- Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án
- Kiểm toán thông tin tài chính
- Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thoả thuận trước
- Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính
- Tư vấn tài chính
- Tư vấn thuế
- Dịch vụ kế toán
- Tư vấn ứng dụng về công nghệ thông tin
- Dịch vụ định giá tài sản
- Dịch vụ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán và kiểm toán
- Tư vấn quản lý
- Tư vấn nguồn nhân lực
- Các dịch vụ liên quan khác về tài chính, kế toán, thuế theo qui định của pháp luật

Basic Information

Company typeAudit Company
Establishment license
Business license
Tax code
Milestones
Headquarter
• AddressPhòng 1603 - Nhà 24T1 - Khu Đô Thị Trung Hoà – Nhân Chính - P.Trung Hoà - Q.Cầu Giấy - Tp.Hà Nội
• Telephone(84.24) 6251 2482
• Fax(84.24) 6251 2821
• Emailinfo@vfa.com.vn
• Websitehttp://www.vfa.com.vn
Representative offices
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.