CTCP Thuốc thú y Trung ương Navetco (UPCoM: VET)

Navetco National Veterinary Joint Stock Company

59,500

(%)
23/10/2019 15:02

Mở cửa59,500

Cao nhất59,500

Thấp nhất59,500

KLGD

Vốn hóa949

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 120,000

Thấp 52T50,000

KLBQ 52T881

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*6,457

P/E9.21

F P/E9.07

BVPS21,887

P/B2.72

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VET: HSG FIT SGN VGG VXP
Trending: FLC (37.856) - VNM (29.536) - HPG (21.479) - MWG (18.556) - MBB (17.917)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thuốc thú y Trung ương Navetco