CTCP Thuốc thú y Trung ương Navetco (UPCoM: VET)

Navetco National Veterinary Joint Stock Company

56,500

(%)
07/07/2020 15:02

Mở cửa56,500

Cao nhất56,500

Thấp nhất56,500

KLGD

Vốn hóa902

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 68,000

Thấp 52T46,900

KLBQ 52T240

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*4,742

P/E11.91

F P/E8.61

BVPS19,405

P/B2.91

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VET: VNY FLC BSR STK HAR
Trending: HPG (49.269) - VNM (37.764) - ITA (30.322) - FLC (29.799) - ROS (27.704)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thuốc thú y Trung ương Navetco