CTCP Thuốc thú y Trung ương Navetco (UPCoM: VET)

Navetco National Veterinary Joint Stock Company

56,800

(%)
14/10/2019 15:07

Mở cửa56,800

Cao nhất56,800

Thấp nhất56,800

KLGD

Vốn hóa906

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 120,000

Thấp 52T50,000

KLBQ 52T881

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*6,457

P/E8.80

F P/E8.66

BVPS22,056

P/B2.58

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VET: PIA MAC MAS VPH WCS
Trending: VNM (25.315) - HPG (22.562) - MWG (21.029) - MBB (19.327) - FPT (18.939)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thuốc thú y Trung ương Navetco