CTCP Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco (UPCoM: VES)

Meca Vneco Investment & Electricity Construction JSC

2,300

300 (+15%)
17/09/2021 15:06

Mở cửa2,100

Cao nhất2,300

Thấp nhất2,100

KLGD5,830

Vốn hóa20.72

Dư mua22,389

Dư bán18

Cao 52T 3,600

Thấp 52T800

KLBQ 52T11,309

NN mua-

% NN sở hữu0.06

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-0.45

EPS*15

P/E133.33

F P/E112.61

BVPS1,416

P/B1.41

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN Chỉ số tài chính cập nhật mới nhất: Giá đóng cửa và KLCPLH ngày gần nhất
Mã xem cùng VES: DLG BVG CVIC2104 CVIC2105 KMT
Trending: HPG (122,847) - HVN (101,267) - MBB (80,372) - HSG (57,550) - SSI (57,492)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.