CTCP Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco (UPCoM: VES)

Meca Vneco Investment & Electricity Construction JSC

2,600

(%)
21/01/2021 12:25

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa23.42

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 2,600

Thấp 52T600

KLBQ 52T5,423

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-4

P/E-650

F P/E390.39

BVPS1,401

P/B1.86

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VES: CC4 EVF GDT HVH ITA
Trending: HPG (75.431) - ROS (69.835) - MBB (66.598) - STB (59.980) - SHB (59.198)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.