CTCP Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco (UPCoM: VES)

Meca Vneco Investment & Electricity Construction JSC

600

(%)
05/08/2020 15:01

Mở cửa600

Cao nhất600

Thấp nhất600

KLGD

Vốn hóa5

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 900

Thấp 52T600

KLBQ 52T

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-4

P/E-150

F P/E108.11

BVPS1,401

P/B0.43

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VES: E12 HQC TV1 VNE
Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý0%

+/- Qua 1 năm-33.33%

+/- Niêm yết-94.81%

Cao nhất 52 tuần (06/08/2019)*900

Thấp nhất 52 tuần (25/10/2019)*600

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)-

KLGD/Ngày (1 quý)-

KLGD/Ngày (1 năm)-

Nhiều nhất 52 tuần (25/10/2019)*100

Ít nhất 52 tuần (25/10/2019)*100