CTCP Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco (UPCoM: VES)

Meca Vneco Investment & Electricity Construction JSC

600

(%)
05/08/2020 15:01

Mở cửa600

Cao nhất600

Thấp nhất600

KLGD

Vốn hóa5

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 900

Thấp 52T600

KLBQ 52T

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-4

P/E-150

F P/E108.11

BVPS1,401

P/B0.43

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VES: E12 HQC TV1 VNE
Trending: HPG (64.231) - VNM (45.990) - MWG (37.354) - HVN (32.778) - FPT (27.231)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco