CTCP Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco (UPCoM: VES)

Meca Vneco Investment & Electricity Construction JSC

800

(%)
24/09/2020 15:01

Mở cửa800

Cao nhất800

Thấp nhất800

KLGD

Vốn hóa7

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 900

Thấp 52T600

KLBQ 52T106

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-4

P/E-200

F P/E144.14

BVPS1,401

P/B0.57

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VES: C69 CBI FOX HTN MBG
Trending: HPG (54.255) - VNM (45.816) - HSG (36.543) - MBB (36.009) - MWG (35.641)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco