CTCP Xây dựng Điện VNECO 3 (HNX: VE3)

VNECO 3 Electricity Construction JSC

5,200

(%)
01/04/2020 15:03

Mở cửa5,200

Cao nhất5,200

Thấp nhất5,200

KLGD

Vốn hóa7

Dư mua100

Dư bán100

Cao 52T 8,500

Thấp 52T5,200

KLBQ 52T418

NN mua-

% NN sở hữu6.12

Cổ tức TM1,800

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*744

P/E6.99

F P/E5.28

BVPS12,908

P/B0.40

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VE3: VE2 VNE VE8 VE9 VEE
Trending: VNM (65.441) - MWG (59.248) - VCB (51.757) - HVN (50.385) - VIC (42.995)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng Điện VNECO 3

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-8.77%

+/- Qua 1 tháng-32.47%

+/- Qua 1 quý-7.14%

+/- Qua 1 năm-26.76%

+/- Niêm yết-45.84%

Cao nhất 52 tuần (05/04/2019)*8,500

Thấp nhất 52 tuần (07/01/2020)*5,200

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)80

KLGD/Ngày (1 tháng)143

KLGD/Ngày (1 quý)202

KLGD/Ngày (1 năm)408

Nhiều nhất 52 tuần (11/07/2019)*18,500

Ít nhất 52 tuần (19/02/2020)*18