CTCP Xây dựng Điện VNECO 3 (HNX: VE3)

VNECO 3 Electricity Construction JSC

5,700

500 (+9.62%)
03/04/2020 15:05

Mở cửa5,700

Cao nhất5,700

Thấp nhất5,700

KLGD100

Vốn hóa8

Dư mua600

Dư bán4,800

Cao 52T 8,500

Thấp 52T5,200

KLBQ 52T408

NN mua-

% NN sở hữu6.12

Cổ tức TM1,800

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*744

P/E6.99

F P/E5.28

BVPS12,908

P/B0.44

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VE3: VE2 VE8 VE9 VE4 HHG
Trending: MWG (56.458) - VNM (55.803) - HVN (46.184) - VCB (43.646) - VIC (36.784)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng Điện VNECO 3