CTCP Xây dựng Điện VNECO 1 (HNX: VE1)

Vneco1 Electricity Construction Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

7,600

(%)
29/05/2020 15:03

Mở cửa7,600

Cao nhất7,600

Thấp nhất7,600

KLGD

Vốn hóa45

Dư mua

Dư bán114,000

Cao 52T 10,300

Thấp 52T6,900

KLBQ 52T1,067

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*561

P/E13.55

F P/E45.60

BVPS6,739

P/B1.13

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VE1: VE9 VEA VJC VNE VNM
Trending: HPG (63.996) - VNM (48.124) - MWG (45.178) - HVN (40.438) - FPT (33.860)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng Điện VNECO 1

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng-13.64%

+/- Qua 1 quý-13.64%

+/- Qua 1 năm-24%

+/- Niêm yết-50.46%

Cao nhất 52 tuần (10/06/2019)*10,300

Thấp nhất 52 tuần (03/12/2019)*6,900

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)1,650

KLGD/Ngày (1 quý)611

KLGD/Ngày (1 năm)1,065

Nhiều nhất 52 tuần (14/08/2019)*144,000

Ít nhất 52 tuần (02/08/2019)*100