CTCP Xây dựng Điện VNECO 1 (HNX: VE1)

Vneco1 Electricity Construction Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

7,600

(%)
09/07/2020 15:05

Mở cửa7,600

Cao nhất7,600

Thấp nhất7,600

KLGD

Vốn hóa45

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 10,100

Thấp 52T6,900

KLBQ 52T962

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*561

P/E13.55

F P/E45.60

BVPS6,739

P/B1.13

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VE1: VE2 VE3 VEF SD5 VDL
Trending: HPG (50.276) - VNM (36.884) - FLC (28.596) - ITA (28.083) - ROS (26.162)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng Điện VNECO 1