CTCP Vinatex Đà Nẵng (UPCoM: VDN)

Vinatex Da Nang JSC

14,100

(%)
21/02/2020 15:03

Mở cửa14,100

Cao nhất14,100

Thấp nhất14,100

KLGD

Vốn hóa42

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 20,400

Thấp 52T7,800

KLBQ 52T241

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*4,379

P/E3.22

F P/E2.81

BVPS26,907

P/B0.52

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VDN: NPS TTG VGG VGT PTG
Trending: VNM (32.124) - CTG (26.431) - HPG (25.284) - MBB (25.276) - ROS (25.088)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vinatex Đà Nẵng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng-6%

+/- Qua 1 quý-6%

+/- Qua 1 năm+79.66%

+/- Niêm yết+437.14%

Cao nhất 52 tuần (08/08/2019)*20,400

Thấp nhất 52 tuần (22/02/2019)*7,848

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)95

KLGD/Ngày (1 quý)80

KLGD/Ngày (1 năm)242

Nhiều nhất 52 tuần (08/03/2019)*19,000

Ít nhất 52 tuần (28/08/2019)*25