CTCP Vinatex Đà Nẵng (UPCoM: VDN)

Vinatex Da Nang JSC

15,000

(%)
23/09/2020 15:01

Mở cửa15,000

Cao nhất15,000

Thấp nhất15,000

KLGD

Vốn hóa45

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 15,100

Thấp 52T8,300

KLBQ 52T147

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*4,816

P/E3.11

F P/E2.99

BVPS28,574

P/B0.52

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VDN: ACV DDV G20 LPB MAYVIETTHINH
Trending: HPG (53.301) - VNM (44.297) - HSG (38.074) - MWG (33.029) - MBB (32.182)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vinatex Đà Nẵng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-0.66%

+/- Qua 1 tháng+57.89%

+/- Qua 1 quý+37.88%

+/- Qua 1 năm+6.98%

+/- Niêm yết+585.24%

Cao nhất 52 tuần (15/09/2020)*15,100

Thấp nhất 52 tuần (29/07/2020)*8,300

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)2,767

KLGD/Ngày (1 tháng)764

KLGD/Ngày (1 quý)265

KLGD/Ngày (1 năm)147

Nhiều nhất 52 tuần (16/09/2020)*16,200

Ít nhất 52 tuần (15/05/2020)*20