CTCP Vinatex Đà Nẵng (UPCoM: VDN)

Vinatex Da Nang JSC

12,800

(%)
25/09/2020 15:02

Mở cửa12,800

Cao nhất12,800

Thấp nhất12,800

KLGD

Vốn hóa38

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 15,100

Thấp 52T8,300

KLBQ 52T147

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*4,816

P/E2.66

F P/E2.55

BVPS28,574

P/B0.45

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VDN: NPS LPB TTG VCX VDM
Trending: HPG (49.259) - VNM (46.196) - MBB (41.184) - MWG (39.167) - HSG (36.302)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vinatex Đà Nẵng