CTCP Vinatex Đà Nẵng (UPCoM: VDN)

Vinatex Da Nang JSC

15,900

(%)
28/02/2020 15:01

Mở cửa15,900

Cao nhất15,900

Thấp nhất15,900

KLGD

Vốn hóa47

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 20,400

Thấp 52T10,000

KLBQ 52T241

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*4,379

P/E3.63

F P/E3.17

BVPS26,907

P/B0.59

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VDN: MDN TTG PNJ SMC VDB
Trending: VNM (35.817) - CTG (31.547) - MBB (28.257) - HPG (24.668) - HVN (22.000)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vinatex Đà Nẵng