CTCP Thực phẩm Lâm Đồng (HNX: VDL)

Lam Dong Foodstuffs JSC

26,900

(%)
06/12/2019 15:01

Mở cửa26,900

Cao nhất26,900

Thấp nhất26,900

KLGD

Vốn hóa394

Dư mua

Dư bán3,700

Cao 52T 30,000

Thấp 52T18,800

KLBQ 52T2,493

NN mua-

% NN sở hữu0.82

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,138

P/E23.64

F P/E14.82

BVPS12,345

P/B2.18

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VDL: BHN BRC CLX CTR DGC
Trending: VNM (28.104) - HPG (23.364) - FLC (19.733) - MSN (19.606) - MWG (18.773)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thực phẩm Lâm Đồng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+0.75%

+/- Qua 1 tháng+15.95%

+/- Qua 1 quý+14.96%

+/- Qua 1 năm-8.81%

+/- Niêm yết+432.36%

Cao nhất 52 tuần (05/04/2019)*30,000

Thấp nhất 52 tuần (16/09/2019)*18,800

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)20

KLGD/Ngày (1 tháng)173

KLGD/Ngày (1 quý)319

KLGD/Ngày (1 năm)2,513

Nhiều nhất 52 tuần (17/04/2019)*140,449

Ít nhất 52 tuần (10/12/2018)*10