CTCP Thực phẩm Lâm Đồng (HNX: VDL)

Lam Dong Foodstuffs JSC

21,900

-2,300 (-9.50%)
22/01/2020 15:02

Mở cửa21,900

Cao nhất21,900

Thấp nhất21,900

KLGD200

Vốn hóa321

Dư mua800

Dư bán100

Cao 52T 28,900

Thấp 52T18,100

KLBQ 52T2,499

NN mua-

% NN sở hữu0.82

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,138

P/E21.27

F P/E13.33

BVPS12,345

P/B1.77

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VDL: GTN VTL HNR MCMI NST
Trending: HPG (25.094) - CTG (23.720) - VCB (20.293) - MBB (20.044) - VNM (18.909)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thực phẩm Lâm Đồng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-9.50%

+/- Qua 1 tháng-15.44%

+/- Qua 1 quý-11.50%

+/- Qua 1 năm-21.57%

+/- Niêm yết+350.06%

Cao nhất 52 tuần (05/04/2019)*28,885

Thấp nhất 52 tuần (16/09/2019)*18,101

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)50

KLGD/Ngày (1 tháng)90

KLGD/Ngày (1 quý)87

KLGD/Ngày (1 năm)2,509

Nhiều nhất 52 tuần (17/04/2019)*140,449

Ít nhất 52 tuần (22/10/2019)*10