CTCP Thực phẩm Lâm Đồng (HNX: VDL)

Lam Dong Foodstuffs JSC

21,900

-2,300 (-9.50%)
22/01/2020 15:02

Mở cửa21,900

Cao nhất21,900

Thấp nhất21,900

KLGD200

Vốn hóa321

Dư mua800

Dư bán100

Cao 52T 28,900

Thấp 52T18,100

KLBQ 52T2,499

NN mua-

% NN sở hữu0.82

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,138

P/E21.27

F P/E13.33

BVPS12,345

P/B1.77

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VDL: GTN VTL HNR MCMI NST
Trending: HPG (21.957) - CTG (19.391) - VCB (18.808) - MBB (17.487) - VNM (16.836)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thực phẩm Lâm Đồng