CTCP Thực phẩm Lâm Đồng (HNX: VDL)

Lam Dong Foodstuffs JSC

25,000

(%)
03/07/2020 15:04

Mở cửa25,000

Cao nhất25,000

Thấp nhất25,000

KLGD

Vốn hóa366

Dư mua

Dư bán3,200

Cao 52T 26,800

Thấp 52T18,100

KLBQ 52T997

NN mua-

% NN sở hữu0.81

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,308

P/E19.11

F P/E13.78

BVPS13,311

P/B1.88

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VDL: TH1 GEX JVC VCF X18
Trending: HPG (45.981) - VNM (41.262) - ITA (32.992) - FLC (31.140) - ROS (29.850)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thực phẩm Lâm Đồng