CTCP Thực phẩm Lâm Đồng (HNX: VDL)

Lam Dong Foodstuffs JSC

26,900

(%)
10/12/2019 15:02

Mở cửa26,900

Cao nhất26,900

Thấp nhất26,900

KLGD

Vốn hóa394

Dư mua

Dư bán300

Cao 52T 30,000

Thấp 52T18,800

KLBQ 52T2,493

NN mua-

% NN sở hữu0.82

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,138

P/E23.64

F P/E14.82

BVPS12,345

P/B2.18

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VDL: AAA BICHCHI BRC BVH CDC
Trending: VNM (26.319) - HPG (24.334) - MSN (19.477) - FLC (18.417) - MWG (17.682)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thực phẩm Lâm Đồng