CTCP Thực phẩm Lâm Đồng (HNX: VDL)

Lam Dong Foodstuffs JSC

27,400

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa402

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 27,400

Thấp 52T18,100

KLBQ 52T980

NN mua-

% NN sở hữu0.81

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,308

P/E20.95

F P/E15.10

BVPS13,230

P/B2.07

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VDL: CMG VTL ACC AMD BCF
Trending: HPG (64.231) - VNM (45.990) - MWG (37.354) - HVN (32.778) - FPT (27.231)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thực phẩm Lâm Đồng